"Med lövtunna sirligheter låter Charlotte Melander metallen ta sig ut i rummet i nya

skepnader. Installationer av bladverk och kvistar tar form, där koppar och guld blir

till växtlighet, och där fläckar i det blanka blir till påminnelser om förgänglighet."

Motivering för ett av  Uppsala kommuns kulturstipendier 2020